Sörmland är, tillsammans med Värmland det län där högst andel av befolkningen har en skuld hos Kronofogden. Vid årsskiftet var 11 223 sörmlänningar registrerade hos myndigheten. Deras sammanlagda skuld ligger på över två miljarder kronor. Högst andel skuldsatta har Vingåker med 5,9 procent (426 personer har en sammanlagd skuld på 69,5 miljoner kronor).

För den som saknar möjlighet att betala sina skulder inom en överskådlig tid, är skuldsanering en möjlighet. Det innebär att personen i skuld slipper betala hela eller delar av sin skuld. Det behöver inte handla om stora skulder, det är helhetsbilden, orsaken till skulderna och den personliga situationen som avgör.

Att ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare ökar sannolikheten att få skuldsanering, säger Matthias Blomberg, teamchef på Kronofogden.

Stöd av en rådgivare bidrar till att det är rätt personer som söker och att ansökan är väl genomarbetad. Av de skuldsatta som tar hjälp får drygt 70 procent sin ansökan beviljad, enligt Kronofogden.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering. Det är bra att de som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om, säger han.

Marica Ekström, en av två budget- och skuldrådgivare i Katrineholms och Vingåkers kommuner, håller med.

Hon möter många skuldsatta personer i en svår situation och tillsammans med sin kollega hanterar hon ungefär 200 ärenden kring skuldsanering per år.

– De vi träffar här mår ofta väldigt dåligt, och har varit väldigt nervösa innan de vågat lyfta luren och ringa hit. Det är alltid jobbigt att öppna sig, men många tycker att det är skönt när de väl gjort det och säger att det inte var så farligt som de trodde, säger Marica Ekström.

Hon berättar också att många blir glada när de får reda på att det finns stöd av få av rådgivare.

– Ibland säger de som kommer hit att hade de vetat om att det finns, så hade de kommit tidigare.

De som vänder sig till Marica Ekström och hennes kollega har ofta betalningsanmärkningar och är hindrade i livet på grund sina skulder. Det kan handla om någon som skiljt sig, drabbats av sjukdom, ska gå i pension och då får väldigt små marginaler, eller personer med spelmissbruk, försörjningsstöd, eller nya svenskar som ingått ett avtal utan att förstå innebörden och hamnat i betalningssvårigheter. Företagare har också möjlighet att ansöka om skuldsanering, men vanligast är att privatpersoner gör det, säger Marica Ekström.

– Vi lägger inga värderingar i hur personen har hamnat där den är. Vi ser bara framåt. Vårt jobb är att göra en så komplett ansökan om skuldsanering som möjligt.

– Vi gör det mesta jobbet, personens jobb är att förse oss med information om skulderna. Vi tittar över inkomster, utgifter, tillgångar och försöker få fram en helhetsbild av situationen. Det är alltid den sökande som bestämmer om vi ska skicka in ansökan, även om jag säger att det kan vara svårt att få igenom, förklarar hon vidare.

Förra året fick 373 skuldsanering i Sörmland, jämfört med 387 under 2017, en minskning med 3, 6 procent.

Näst efter Eskilstuna, där 153 personer beviljades skuldsanering 2018, kommer Katrineholm, där 68 personer fick sin ansökan godkänd av Kronofogden.

Trots minskningen i Sörmland är den generella trenden att fler ansöker om och beviljas skuldsanering. En anledning är den nya lagstiftningen som kom 2016.

Lagändringen har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att klara av skuldsaneringen. En av förändringarna är att två betalningsfria månader per år. En annan att den skuldsatta bara behöver betala in en klumpsumma till Kronofogden varje månad i stället för att själv betala skulderna enligt en lista.

Matthias Blomberg säger att det inte är så att det är lättare att få ett beslut om skuldsanering, men att det är enklare att ansöka. – Lättnaden i reglerna vid ett beslut är bra, många lever på ett existensminimum, det är tufft att leva under en skuldsanering.

Enligt Kronofogden är orsaken till betalningsproblemen viktigare än skuldernas storlek vid beslut om skuldsanering.

Ålder på de som ansöker är också avgörande och äldre personer får skuldsanering oftare än yngre. Däremot har skuldernas storlek ingen större betydelse.

Kronofogden tittar på i vilken utsträckning personen själv kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, utifrån personliga förutsättningar. Målet är att bli skuldfri och skuldsaneringsperioden är alltid fem år. Därefter avskrivs skulder och betalningsanmärkningar.

– Vårt uppdrag upphör inte efter ett skuldsaneringsbeslut, vi ska stötta och hjälpa under de fem åren också, förklarar Marica Ekström.