När Anna Wåhlström tillträdde som politisk sekreterare för Miljöpartiet i landstinget, 2013, hittade hon hem. Det var första gången hon engagerade sig i politik och är det en sak hon ångrar i livet, är det att hon inte började med politik tidigare.

– Jag har alltid varit intresserad av politik, och i Miljöpartiet hittade jag verkligen hem. Jag är ingen klassisk skalbaggskramare, men jag känner en sådan stark kärlek för naturen, säger Anna Wåhlström.

Att vara så påläst om klimatutmaningar som en person i hennes ställning är, gör att det lätt skapas klimatångest, erkänner hon.

Artikelbild

Anna Wåhlström, MP, folkhälso- och miljölandstingsråd vill att det ska synas att partiet är ett folkhälsoparti.

– Det är en stress att tänka på att vi har möjligheten att dämpa effekterna av klimatförändringarna, men att vi kanske missar chansen. Men stressen blir också den starkaste drivkraften, säger hon.

Efter några år med politiskt arbete i kulisserna fann hon sig själv plötsligt vid rodret, halvvägs in i mandatperioden, när hon tog över efter kollegan Ann-Sofie Jacobsson, som 2016 meddelade att hon skulle kliva av sin post.

– Det var som att hoppa på ett rullande tåg och den här tiden har handlat mycket om att förvalta det arbete som drivits, säger Anna Wåhlström.

Hon har en bakgrund som socialarbetare i grunden, något som präglar henne i hennes politiska arbete i dag. Solidaritetsfrågan kommer alltid först.

Artikelbild

Anna Wåhlström är öppen för ett fortsatt koalitionssamarbete och utesluter bara SD som möjlig samarbetspartner. – Man kan inte prata om människor på det sättet som de gör. Det finns en annan människosyn som vi måste våga visa, säger hon.

– Som varelser har vi egentligen en enda uppgift. Att ta hand om kommande generationer. Allt annat är förhandlingsbart.

Jag är ingen klassisk skalbaggskramare, men jag känner en sådan stark kärlek för naturen

Anna Wåhlström, MP

Anna Wåhlström möter upp för intervjun vid landstingskansliet i Nyköping och visar in oss i sitt rum i korridoren där alla styrande partier sitter tillsammans med Vänsterpartiet, som har valtekniskt samarbete med koalitionen.

Det sista fullmäktigemötet har hållits, alla stora beslut har fattats och på agendan nu står att beta av sådant som inte helt hunnits med.

Anna Wåhlström berättar att hon precis har avslutat ett telefonmöte med överläkaren på barnhälsovården. Samtalet handlade om övervikt och fetma bland länets fyraåringar. Anna Wåhlström har fått ta del av nya siffror som visar att omkring 15 procent av flickorna i den åldersgruppen, och nio procent av pojkarna är överviktiga.

– Sörmland ligger dåligt där, konstaterar Anna Wåhlström och säger att det nu är fullt fokus på valrörelsen som gäller.

– Det är ett jättearbete där vi ska kommunicera ut all den goda politik vi fått igenom. Det ska synas att vi är ett folkhälsoparti, säger hon.

Miljöpartiet fick 5, 8 procent av sörmlänningarnas röster i valet 2014 och ingick en koalition med S, L och C. Samarbetet har fungerat bra, tycker Anna Wåhlström, även om partiet har behövt kompromissa.

– Men på totalen har vi fått ut väldigt mycket, samtliga partier. Vi har fått igenom bra politik. Ett exempel är den avgiftsfria primärvården som jag tycker är en jättehäftig reform. Det har vad vi kan se inte lett till en överkonsumtion av vård och det visar sig nu att vården blivit mer tillgänglig för framförallt kvinnliga pensionärer.

Vi utesluter bara SD egentligen som möjlig samarbetspartner

Anna Wåhlström, MP

När resultatet efter valnatten i september står klart säger Anna Wåhlström att hon kan tänka sig ett fortsatt samarbete över partigränserna.

– Vi utesluter bara SD egentligen som möjlig samarbetspartner. Man kan inte prata om människor på det sättet som de gör. Jag kan inte vara tyst, det måste vara tydligt varför vi inte delar de värderingar och uppfattningar som de ger uttryck för. Det finns en annan människosyn som vi måste våga visa.

Målet för Miljöpartiet för nästa mandatperiod är att med så starkt stöd som möjligt driva bra humanistisk grön politik, säger Anna Wåhlström.

Hon svarar snabbt på frågan om valets stora frågor:

– Hållbarhet. Miljö och klimat är största frågan för oss över hela linjen. Där handlar det om att Sörmland behöver vara med och bidra till omställningen, möjliggöra processen. Solpaneler skulle vara en investering och om vi producerar egen el får vi mindre sårbara sjukhus. Det handlar också om att hjälpa jordbruken att ställa om, om fler tankställen för biogas och en laddinfrastruktur för elbilar. Här kan den nya regionen vara en katalysator tror vi.

Hennes profilfrågor i övrigt kommer handla om att korta köerna till BUP och arbetstidsförkortning inom vården. Anna Wåhlström bekymras av att den psykiska hälsan bland barn i Sörmland blir allt sämre.

– Skolsituationen är en faktor här, färre lärare och större klasser ger mindre trygghet.

Men lyckas vården fånga upp barn som mår dåligt? Är vården tillgänglig?

– Vi behöver bli bättre på kötider men också bättre på att finnas där barn finns, kanske genom e-besök till BUP på nätet och genom att stärka elevhälsan på skolorna i samverkan med kommunerna. Vi behöver tänka kreativt i den frågan och måste bli bättre på att bredda oss. Vi vill ha en ungdomsmottagning i varje kommun, bygga ut familjecentraler eftersom det också är ett sätt att möta barn och unga. Och jag skulle också vilja se BUP i varje kommun, i alla fall någon dag i veckan, i någon flexibel lösning.

Reformen som landstinget nyligen genomfört av BUP tycker Anna Wåhlström blev bra, på många sätt, även om tillgängligheten behöver förbättras geografiskt i länet.

– De flesta barn får den hjälp de behöver. Lindrig ångest och depression fortsätter öka bland barn och unga, och Miljöpartiet vill att landstinget blir ännu bättre på att få in rätt insatser i rätt tid. Varje barn har rätt att må bra. 

En stor nöt att knäcka för landstinget är bristen på vårdplatser. Här tror Anna Wåhlström på arbetstidsförkortning som en lösning och hon menar att det också skulle göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare.

– Många tvingas jobba över så mycket att de inte äger sin egen fritid och det är ett jätteproblem.

Frågorna om vård och hållbarhet hänger ihop och är valets stora frågor ihop, avslutar Anna Wåhlström.

– Om klimatförändringarna blir så stora att vi inte kan hantera dem så kommer vi inte heller kunna bygga ett stabilt samhälle med bra vård. Vi måste bli bättre på att förstå att det här handlar om dig och mig, och om en fråga som ligger oss nära här och nu.

[fakta nr="3"]

[fakta nr="2"]