Monica Johansson säger att hon är glad över att ha blivit vald till SKL-beredningen.

– Det är jättekul. Det betyder mycket för Sörmlands del att vi flyttar fram våra positioner inom primärvården och äldreomsorgen. Vi ligger långt i framkant när det gäller samverkan mellan kommunen och regionen, säger hon.

Hon säger att det som gör det särskilt spännande är att det hela tiden händer nya saker inom primärvården.

– Det är nationella utredningar som pågår och vi utvecklar primärvården hela tiden. Det känns verkligen som ett av de absolut största utvecklingsområdena inom sjuk- och hälsovården.