Region Sörmlands besked att ge Mer om Anders Mansten HÄR

Jonas Lindeberg understryker att partiet är emot fallskärmar, men att den situation som uppstått – vad gäller Mansten – är något annat, som politiken inte har att hantera.

– Vi är inte involverade i personalfrågor, säger Monica Johansson.

Tycker ni inte det är märkligt att man först blir avskedad, och sedan nästan två år senare får man två miljoner?

– Jag håller med om att det ser märkligt ut, men utköpen är väldigt få, svarar Monica Johansson.

Kan inte ni politiker sätta ned foten och säga ifrån?

– Vi hanterar inte personalärenden på detaljnivå, svarar Jonas Lindeberg.

Han tillägger att "man inte kan sätta sig emot rättssystemet".

Inget politiskt beslut finns om att Mansten ska få två miljoner kronor.