Strålsäkerhetsmyndigheten flyttar sin verksamhet till Katrineholm med anledning av ett regeringsbeslut om att minska koncentrationen av statliga myndigheter i Stockholm. Denna utveckling har lett till en allmän oro bland personalen. Det finns en intern kritik mot flytten och vissa medarbetare vill se en utredning av beslutet. Mellan 30 och 40 personer har hittills sagt upp sig.

– Många anställda upplever att de gör ett viktigt jobb och det finns en rädsla för att flytten ska drabba den verksamhet de arbetar med, säger Mats Persson, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Han menar att arbetsmarknaden i Stockholm dessutom är god och att medarbetarna har chans att få nya jobb, vilket också kan ligga till grund för uppsägningarna.

Det är svårt för myndigheten att rekrytera ny personal, speciellt lokalt från Katrineholm.

– Myndighetens personal har frivilligt fått söka sig till de tjänster som placeras i Katrineholm, säger Mats Persson.

Än så länge är endast 15 tjänster klara inför flytten.

– Vi behöver en stor andel civilingenjörer som har doktorerat och de är svåra att rekrytera lokalt. Folk med hög utbildning söker sig till andra platser. Det skulle underlätta om det låg en högskola eller ett universitet i närheten, säger Mats Persson.

På grund av arbetet med flytten kommer myndighetens tillsynsverksamhet för bland annat kärnkraftverk och sjukhus tillfälligt att minska.

– Vi måste skjuta på vissa tillsynsinsatser till senare år, säger Mats Persson.

Uppskjuten tillsynsverksamhet ska inte ha några konsekvenser för säkerheten.

– Detta kommer inte att drabba kärnkraftverk eller sjukhus så att man tvingas stoppa verksamheten, säger Mats Persson.

Myndigheten har inte fått extra pengar för flytten till Katrineholm vilket påverkar verksamheten negativt.

– Vi måste betala dubbla hyror en tid och kommer att tvingas dra ned på personal. Exakt vad detta kommer att innebära kan jag inte svara på i dag.