Förslaget som är en överenskommelse med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Förslaget innebär att du ska kan kunna bygga en altan som är inom 3,6 meter från bostadshuset, om den inte är högre än 1,8 meter från market och inte placeras närmare än 4,5 från tomtgränsen om grannen medger det - utan bygglov.

Under vissa förutsättningar kommer altanerna få placeras i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantaget kommer inte gälla altaner i anslutning till byggnader som är kulturhistoriskt, konstnärligt eller miljömässigt viktiga.

De nya reglerna föreslås börja gälla från 1 juli 2019.