Jonas Hultberg (MP) blir ny ordförande i Nyköpings kommunfullmäktige och får en borgmästarroll. – Ytterst för borgmästaren medborgarnas talan, säger Jonas Hultberg. Foto:

Nyköping får borgmästare

Nyheter

NYKÖPING Miljöpartiets Jonas Hultberg, 29 år, blir ny ordförande i Nyköpings kommunfullmäktige på tisdag. I praktiken kommer han att fungera som borgmästare och ge mer makt åt de folkvalda.

En månad efter valet är det ännu okänt hur Nyköpings politiska ledning kommer att se ut. På tisdag träffas nya fullmäktige för första gången och då kommer miljöpartisten Jonas Hultberg med mycket stor sannolikhet att väljas till ordförande efter socialdemokraten Eva Thunér Ohlsson.

– Jag är nominerad av mitt parti, säger Jonas Hultberg.

Han är i dag förste vice ordförande i fullmäktige och vill nu ge kommunfullmäktige en starkare roll i politiken. Källor inom miljöpartiet talar om att Nyköping nu kommer att få en borgmästare igen.

– Ja, kanske det. När det kommer utländska delegationer på besök så är det naturligt att de vill träffa "the mayor", borgmästaren, säger Jonas Hultberg.

– Borgmästaren har två roller, dels som ordförande i den högsta, folkvalda, församlingen, kommunfullmäktige. Det innebär i sin tur att borgmästaren ytterst för medborgarnas talan, säger Jonas Hultberg.

Som ordförande i kommunfullmäktige vill Jonas Hultberg stärka medborgarnas känsla av att vara med i det demokratiska samtalet. Att de folkvalda ska ha större fokus på de övergripande viktiga sakerna för kommunen, hållbar utveckling och social sammanhållning.

– Det är viktigt att de folkvalda upplever att de har tillräckligt med information och känner sig medverkande och förstår de viktiga principerna i fullmäktige. Det handlar om ansvarstagande, om allmänhetens insyn och processen framåt som fullmäktige ska driva.

Jonas Hultberg fyller 30 år i januari, blev medlem i MP så sent som 2009. Sin ålder har han inte reflekterat över, han blir nu den yngste ordföranden någonsin i Nyköpings kommunfullmäktige, och framhåller att han varit övertygad miljöpartist sedan många år tillbaka.

– Jag är definitivt en miljönisse som är engagerad i miljöfrågor. Men det hänger ihop, det behövs hållbarhet både inom ekologi, inom den sociala sektorn och inom ekonomin, det hänger ihop, säger Jonas Hultberg.

Han är i dag även kommunalråd på deltid. Tillsammans med Malin Hagerström (MP) har de två delat på en 90-procentig kommunalrådspost. Det innebär att Malin Hagerström under den kommande mandatperioden blir ensamt MP-kommunalråd och även vice ordförande i kommunstyrelsen.

Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har MP förhandlat fram hur de tre partierna ska fördela de viktiga politiska posterna.

Det innebär, enligt vad SN erfar, att Urban Granström (S) fortsätter som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och att Nicklas Franzén (V) också får nytt förtroende som kommunalråd.

Kommunstyrelsen förnyas

Minst sex av 13 ledamöter lämnar Nyköpings kommunstyrelse:

Jacob Sandgren (S), Cajsa Widqvist (S), Louise Ankarfjäll (S), Anne-Marie Wigertz (M), Eva Andersson (C) och Göran Silfverling (FP).

Trio som blir invald:

Anna af Sillén (M), Axel Wevel (C), Sofia Remnert (FP),Thom Zetterström (SD)

Bubblare:

Carl-Åke Anderson (S), Veronica Andersson (S), Carina Wallin (S), Erik Bengtzboe (M)