Kommunfullmäktige i Nyköping har beslutat om att kommunen ska arbeta för att bli medlem i nätverket International Cities Of Refuge Network (ICORN). Det skulle innebära att kommunen blir värd för en utsatt konstnär, författare eller annan typ av kulturutövare som riskerar att hotas eller fängslas för sitt arbete i sitt hemland. Detta genom att bland annat hjälpa konstnären med bostad, månatliga stipendium och möjlighet till att publicera sina verk under säkra förhållanden. Även konstnärens familj ska ha möjlighet att få följa med.

Beslutet grundar sig på en motion som Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, lämnade in 2012. Nyköpings kommun motiverar sitt beslut med att kommunen värnar om yttrandefriheten och står bakom de värden som ICORN arbetar för. Kommunledningskansliet ska göra en utredning med fokus på ansvar kring värdskapet. De ska även se över möjligheter till samarbeten, med till exempel landsting och närliggande kommuner, inför projektet. I september nästa år återkommer kommunledningskansliet med en rapport.