Mannen har erkänt att han tände eld på uthuset. Han la in plast under huset och tände på med en tändare. Enligt räddningstjänsten fanns det risk att elden skulle sprida sig till bostadshuset intill. Mannen har invänt att han inte ville att branden skulle sluka bostadshusen i närheten. Han har uppgett att han tror att han eldade som ett rop på hjälp för sina alkoholproblem.

När räddningstjänsten kom fram till villaområdet vid halvfyratiden på morgonen brann det med öppna lågor i uthuset. Det hade brunnit i samma uthus vid två tillfällen tidigare i maj. Mannen åtalades även för dessa bränder men friades. Tingsrätten skriver att det "måhända kan framstå som mindre sannolikt" att någon annan är ansvarig men eftersom det inte kan uteslutas ska 28-åringen frias.

Mannen dömdes 2014 till fängelse för att ha bränt ner klubbstugan vid Valla idrottsplats. Skadorna beräknades till fem miljoner kronor.