På måndagen tar den politiska majoriteten beslut om projekteringen rörande den kommande ridsportsanläggningen vid Flättnaleden. Kommunstyrelsen kommer tilldela tekniska divisionen fyra miljoner kronor för projektering och upphandling. Den uppskattade totalnotan för Nyköpings ridsportsanläggning: hela 97 miljoner kronor.

– Den uppskattade kostnaden är ett tak för vad det får komma att kosta. Nu går vi in i projekteringen så får vi utifrån förstudien bedöma exakt vad det är vi ska bygga. Detaljplanen ska också ändras för det aktuella området, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt de förberedande skisserna kommer det att byggas två ridhus, en ridbana samt stall för 45 hästar. SN har tidigare rapporterat att kultur- och fritidsnämnden även samlat in synpunkter från Svenska ridsportförbundet, ridskolor och aktiva ryttarföreningar. Tidsplanen för projektering, upphandling och genomförande är beräknat till cirka 2,5 år. Till att börja med ska projektering och förfrågningsunderlag utföras perioden februari-juni.

Vad säger du till dem som tycker detta låter för dyrt?

– Det här är en bra investering för framtiden. Något som kommer att kunna skapa en meningsfull sysselsättning för många barn och unga. Jag tycker det varit en väldigt bra och snabb process och vi ser att det finns ett stort behov för denna anläggning bland alla ridsportsintresserade i Nyköping, säger Urban Granström.

Tanken är att föreningar ska hålla i verksamheten vid den kommunalägda anläggningen och att det ska finnas både ridskolehästar och inackorderade privathästar i stallet. Kommunen anser att en placering vid Flättnaleden ökar tillgängligheten, samtidigt som kostnader för infrastruktur kan hållas nere. Förhoppningen är att anläggningen ska stå klar oktober 2020.

– De vidsträckta markerna runt om fungerar bra till ridvägar och hästarna får stora hagar, sade projektchefen Thomas Nygård för några veckor sedan till SN.

Fotnot: SN har sökt oppositionsrådet Anna af Sillen (M) för en kommentar.