Alla är överens om att det behövs fler äldreboenden i Nyköping. Men vem ska bygga? Alliansen vill gärna låta privata vårdföretag både bygga och sedan driva ett nytt äldreboende. Det privata vårdföretaget Ansvar och omsorg är beredda att stå för en byggnation för att sedan driva boendet och Alliansen välkomnar ett samarbete. Även MP kan tänka sig att låta privata vårdföretag bygga äldreboende.

Socialdemokraterna planerar också att bygga nytt äldreboende, men vill inte låta ett privat vårdföretag göra det. Anledningen är att det skulle innebära långa driftavtal med en privat rådgivare. I dag drivs flera äldreboenden av privata aktörer, men S vill inte binda kommunen i för långa driftavtal utan vara fria att byta om verksamheten brister.

Hemtjänsten är en fråga som har lett till flera politiska bråk i Nyköping och skiljelinjen är ungefär densamma. För att jämna ut skillnaderna har det rödgröna styret drivit igenom försämringar för privata hemtjänstföretag, något som Moderaterna har lovat att riva upp och i stället förenkla för de privata utförarna. Hela oppositionen har kritiserat att de stora underskott som den kommunala hemtjänsten har dragits med i flera år täcks upp med skattemedel samtidigt som de privata inte får motsvarande pengar till sin verksamhet. Mer pengar behövs till hemtjänsten för att det ska bli lika förutsättningar, tycker oppositionen och får stöd av MP.