Bara på några månader vände det. Från att ha sett åtminstone hyfsat ut när året började, visade det sig efter ett kvartal att Nyköpings kommun var på väg mot ett underskott på 21 miljoner kronor – 69 miljoner sämre än budgeterat. Vad göra?

Kommundirektören fick i uppdrag att presentera ett sparprogram. Det gjordes som en informationspunkt på senaste mötet för kommunstyrelsen, men Allianspartierna var inte nöjda.

– Den konkreta åtgärdslistan med konsekvensanalys, som kommunstyrelsen hade beslutat om att få, den fick vi inte, säger oppositionsråd Anna af Sillén (M).

Artikelbild

Kommunalråd Urban Granström (S)

– Kommunstyrelsen fick inget underlag att fatta beslut kring för att räta upp ekonomin.

Kommunalrådet Urban Granström (S) är däremot nöjd med redovisningen som i stort sett gick ut på att alla verksamheter stramar åt lite och på så sätt når kommunen åtminstone ett nollresultat.

– Det var första målsättningen. Det viktigaste på kort sikt är att göra ett bokslut där vi klarar balanskravet och det känner jag mig trygg med att vi gör, säger han.

Det gör att det inte behöver införas anställningsstopp eller inköpsstopp. Men arbetet med att minska kostnaderna bör fortsätta i budgetprocessen, enligt Urban Granström.

Men Anna af Sillén är inte nöjd.

– Det är inte bra givet att läget är som det är. Vi behöver åtgärder nu för att räta upp det här på lång sikt.

Under kommunstyrelsens möte konstaterade Allianspartierna att de utifrån dragningen inte kan ta ställning till vad som behöver göras för att få en budget i balans och att kommunstyrelsen därmed inte kan ta det ansvar som den ska göra.

Urban Granström svarar med att efterlysa konkreta åtgärder från oppositionen.

– De har ju hittills inte presenterat ett enda konkret förslag själva. Det kan jag väl vänta på först. Om de inte är nöjda med det jobbet som görs har de ett ansvar att själva presentera förslag.