Enligt den anmälan som inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inträffade det hela i början av december förra året. Anmälaren berättar att de blivande föräldrarna uppsökte Kvinnokliniken i Nyköping när det plötsligt var dags att föda.

Förlossningen uppges till en början ha gått bra men efter ett tag visade CTG-kurvan, som bland annat mäter barnets hälsa, avvikande resultat. Barnet var stressat.

En läkare ska då ha fortsatt förlossningen med sugklocka. Föräldrarna uppges inte ha gett sitt godkännande utan önskade i stället kejsarsnitt. Läkaren ska ha bortsett från önskemålet och födde fram barnet efter 21 dragningar med sugklockan. Enligt anmälaren påtalades antalet dragningar för läkaren av närvarande personal.

Efter förlossningen fick barnet föras vidare med ambulans till Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Enligt anmälan var barnet "kraftigt smärtpåverkad och fick smärtlindring". Utöver det nämner man ett stort blåmärke på huvudet.

SN har varit i kontakt med Marja Tuuna-Johansson, verksamhetschef på Kvinnokliniken i Nyköping. Hon har hänvisat vidare till chefsläkare Görel Wachtmeister.

– Jag har pratat med vårdenhetschefen på förlossningen och hon kände absolut till det här. De håller på och utreder det internt på Kvinnokliniken. Den utredningen har inte nått mig för den är inte färdig än, säger Görel Wachtmeister.

Wachtmeister uppger att när en händelse leder till att patienten hamnar på en högre vårdnivå – som i det här fallet där barnet fördes vidare till Eskilstuna – så är en internutredning praxis.

– De som arbetade skriver ner sin berättelse, man tittar på rutiner, och så gör man en sammanställning. Man tar förstås också reda på hur det har gått för barnet, och man pratar med föräldrarna.

När du talade med vårdenhetschefen, pratade ni något om just antalet dragningar då?

– Det är just det som de håller på att utreda, det är frågan om hur man har räknat och vad som är vad.

Enligt anmälaren så står det angivet i barnets journal att det var 21 dragningar.

– Jag kan inte svara på det eftersom de håller på och utreder.