Kärnverksamheterna i Nyköpings kommun står inför stora utmaningar som inte märks i den nya majoritetens budgetsatsning inför 2019, anser oppositionsrådet Anna af Sillén (M). Hon tycker att sittande majoritet saknar helhetsperspektiv och inte vågar eller förmår ta de nödvändiga grepp som krävs för att komma tillrätta med allt från låga skolresultat och en haltande hemtjänst, till utanförskap och skenande kostnader för välfärden.

– Delårsrapporten visar en svag ekonomi och underskott i kärnverksamheterna på 100 miljoner kronor. Den kommunala verksamheten klarar inte ekonomin. Det är mycket allvarligt. Vi anser att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg måste prioriteras, samtidigt som vi måste hålla nere lånekostnaderna, säger Anna af Sillén.

Majoriteten tar höjd för kostnaderna inom kärnverksamheten och vill låna ytterligare 600 miljoner kronor för att bland annat kunna bygga två nya förskolor och uppföra ett nytt Resecentrum.

Anna af Sillén tycker det är positivt att majoriteten gör allvar av Moderaternas vallöfte och bygger en ny förskola i Tystberga. Men anser att man måste börja i rätt ände och då behövs bland annat en effektivare styrmodell.

– Jag förstår att begreppet styrmodell låter torrt och tråkigt i väljarnas öron. Men den har en övergripande betydelse för mycket. Den styrmodell vi har i dag skapar långa avstånd och ineffektiva beslutvägar. Den är rörig, långsam och otydlig och skapar inte förutsättningar för personer att jobba effektivt. Den slukar även massor av administration. Vi är dessutom i ett läge där ekonomin i kommunen är alldeles för svag. Och det krävs politisk slagkraftighet och budgetdisciplin. Svångremmen måste dras åt och där är styrmodellen viktig.

Anna af Sillén efterlyser också mod från C, S och MP att se de allvarliga problem som kommunen står inför och ta de nödvändiga grepp som krävs.

– Nyköping är en tillväxtkommun och det sker väldigt mycket bra. Men det krävs mod att säga att vi har allvarliga problem och göra de nödvändiga förändringar som krävs. Det vilar en förvaltartanke över majoritetens budget och det är frustrerande att de inte tar situationen på allvar.