På torsdagskvällen drar Nyköpings kommun i gång ett byte av armaturer på lyktstolpar.

Detta kommer denna gång att ske längs med Järnvägsgatan från den nya cirkulationsplatsen vid Västerleden, vidare på Hamnvägen, genom Spelhagrondellen och ut på Arnöleden till Munkvraksrondellen (korsningen Spelhagsvägen-Brukslagarvägen).

Arbetet kommer att inledas vid 19-tiden på torsdagskvällen och man siktar på att vara klara tre timmar senare.

Nyköpings kommun informerar om detta via sin hemsida och konstaterar att det går att passera vid arbetet, men att det kan bli viss inverkan på trafiken.