– Jag började eftersom jag var intresserad av idéerna bakom Frisksporten. Jag bor i Oppeby så jag gick förbi mycket här och då tyckte föreningen att jag skulle bli medlem, säger Bernt Karlsson om varför han blev medlem i föreningen.  

Ett av Nyköpings frisksports traditionella aktiviteter är tips och bingopromenaderna som arrangeras varje söndag från september till maj. Exakt vilket år promenaderna startade kommer inte Bernt ihåg på men de har funnits i mellan 40 till 50 år. Det är tre personer som turas om att skriva tipsfrågorna och några i föreningen turas också om med att hålla i betalning och rättning. Starten och målet för promenaderna är Frisksportstorpet. 

– Jag är här varje söndag för jag bor så nära, så jag kan gå hit först och tända eld så det är värme i stugan.  Det är mycket jobb med att skriva tipsfrågor men i och med att vi delar på det, blir det lite mindre jobb, berättar Bernt Karlsson. 

Artikelbild

| Tipspromenaden lockar olika mycket folk beroende på vilket väder det är.

Han tycker att det bästa med att hålla i tipspromenaden är att få träffa människor. Hur många som deltar i tipspromenaderna kan variera beroende på väder och vind. 

– Det varierar väldigt, det är främst beroende på om det är fint väder eller inte. Den här vintern när det har varit barmark då har det varit väldigt flitigt deltagande, en gång var det runt 120 personer. När det inte är snö blir det inte halt, många äldre drar sig annars för promenaderna när det är halt.