Talarlistan var lång vid tisdagens extrainsatta kommunfullmäktige, där ett enda ärende avhandlades: Köpet av skärgårdsfastigheten Horsvik, tre mil norr om Nyköping, där prislappen ligger på 14 miljoner kronor plus en halv miljon i övriga kostnader.

Avslag efter avslag levererades. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade ungefär samma budskap: De var inte nöjda med svaren från majoriteten och pekade på att Horsvik, som är ett Natura 2000-område, inte har potential för exploatering. Flera lyfte på att kommunens ekonomi ser dålig ut och att man borde fokusera på de problemtyngda fastigheter man redan har.

Martina Hallström (C) sa att hon var ”jättebesviken” och kallade processen för en fars.

– Majoritetens visioner är luftslott. Det kommer att kosta dyra pengar. Jag yrkar avslag", sa hon.

Beslutet fattades snabbt. Majoriteten vann matchen med siffrorna 31-29.

Oppositionsrådet Anna af Sillén (M) var besviken.

– Majoriteten gör en kraftfull felprioritering. Vi har stora investeringsbehov i skolan, då ska vi inte investera i skärgårdsmark. Dessutom har vi en majoritet som köper mark utan att riktigt kunna redogöra exakt vad de ska göra med den, sa hon till SN.

Malin Hagerström (MP) menar att det är svårt att veta exakt vad man ska göra innan man har utrett saken. Nu ska kommunen se om det går att göra området till naturreservat. Om så, finns bidrag att få, säger hon.

Vad gäller ekonomin, så ser Hagerström inga problem med att ha råd även med skolor.

– Vi menar att kommunen klarar att både ha anläggningstillgångar som naturreservat och se till att vi har de skolor som behövs. 14,5 är inte en så stor kostnad.

HÄR kan du läsa live-rapporten i efterhand:

[scribble path="/event/2791632/30029"]