Olyckan inträffade på en mindre väg i höjd med Husbygård.

Enligt Sörmlandskustens räddningstjänst färdades två personer i bilen.

Förutom räddningstjänsten larmades ambulans och polis till platsen och åtminstone den ena personen i bilen fick följa med ambulansen till sjukhus med okända skador.

Eftersom olyckan inträffade på en mindre väg ska inte någon övrig trafik ha påverkats av händelsen.

Det är i nuläget oklart vad som orsakade olyckan.