– Nyköping har vuxit och växer fort. Enligt våra prognoser har vi en befolkning på 65 000 innevånare år 2030. Så även om folk har ändrade köpvanor med internethandel, borde det finnas ett kundunderlag för en levande stadskärna, säger Anna Selander.

Som chef på samhällsbyggnadsenheten är uppdraget att skapa förutsättningar för ett centrum som passar och är tillgängligt för alla. Den så kallade transsportstrategin är ett viktigt dokument som ligger till grund för att skapa ett attraktivt centrum. I stora drag går den ut på att trafiken planeras och leds bort från stadskärnan, som i möjligaste mån alltså ska hållas bilfritt för att öka attraktionskraften. Det blivande torget vid Teaterparken är en frukt av det intensifierade arbetet med en levande stadskärna, utan bilar.

– Vi strävar efter ett bilfritt centrum där människor kan röra sig fritt. Bilfria centrum är bra för alla och i synnerhet för centrumhandeln, visar undersökningar som vi analyserat i vårt strategiarbete, säger Anna Selander.

Däremot tycker hon som många andra inte att gångfartsvägen på Östra storgatan där fotgängare, cyklister och bilister samsas med uteserveringar och butiker, inte är helt lyckad.

– Gatan respekteras inte som det var tänkt och jag har själv suttit på uteserveringar där och sett hur bilar blåser förbi, säger hon.

Samhällsbyggnadsenheten samarbetar tätt med näringslivsenheten som också finns representerade i Nysam. Men även vanor och mönster hos kommunens innevånare ligger till grund för hur centrum ska utvecklas framåt.

– Vi utgår från en mängd analyser, befolkningsprognoser, åldersgrupper och pendlarvanor som sedan ligger till grund för våra strategier, som i sin tur möjliggör de mjuka värdena och möjlighet till ett attraktivt centrum där människor kan mötas.