Olyckan inträffade på E4, 5 kilometer norr om Nyköping. Från Trafikplats Påljungshage (134) till Trafikplats Tystberga (135).

Två fordon kolliderade i södergående riktning. Krocken resulterade i att den ena bilen sedan flög över vajerräcket och stannade i norr riktning.

Totalt var sex personer inblandade i olyckan. I den ena bilen färdades fyra personer och i den andra bilen färdades två personer.

Tre ambulanser kom till platsen och ambulansen transporterade sedan skadade till Nyköpings lasarett.

– Alla inblandade behövde inte vård. Skadeläget kan jag dock inte göra något större uttalande om, och hur många som var allvarligt skadade vet jag inte, säger Andreas Blomquist, insatsledare vid Sörmlandskustens räddningstjänst.

Vägen hölls avspärrad i ett körfält i både norr- och södergående riktning under drygt en timme, vilket innebar köer.…

Orsaken till olyckan är ännu oklar.