I lördags rapporterade SN om den nyrenoverade idrottshallen som läckte in vatten. Anledningen tros vara att den provisoriska presenningen har flyttats en liten bit på grund av blåst, och att vatten då har lyckats komma förbi.

– Det har blåst väldigt mycket i sommar och den hade blåst lite åt sidan. Det regnar inte alltid uppifrån utan i från sidan ibland också, och det har ställt till det. Presenningen ska ligga rätt till nu, men det är bara tillfälligt innan man fixat tätskiktet, säger Joakim Dahlqvist.

Anledningen till att man har använt sig av en provisorisk presenning är för att man upptäckte vatten som droppade ned från taket samt att taket var i dåligt skick.

Artikelbild

– Vi såg att det hade säckat ihop på vissa delar. Man tror att extremvintrarna som varit med massa snö har orsakat det här på taket.

Efter upptäckten av vattnet som droppade ner samt att taket hade säckat ihop på vissa delar beslutade man att stänga hallen över sommaren tills taket var åtgärdat.

– Hallen stängdes av säkerhetsskäl. Nu är det ingen fara, vi har säkrat upp och det är bara tätskiktet som är kvar att göra på taket. Det är positivt att vi hunnit säkra taket under sommaren, säger Joakim Dahlqvist.

Man renoverade inte taket på hallen då det inte ingick i projektet, men däremot renoverade man golvet.

Artikelbild

Har golvet tagit skada?

– Vi har haft problem med golvet sen hallen var ny. Vi hade entreprenören som renoverade hallen på besök som kollade på det, men jag blåste av allt när det började droppa vatten från taket. Det ska dock inte vara någon fara att röra sig på golvet, säger Joakim Dahlqvist.

Hyresgäster ska ha fått information om att hallen är säker och kan användas igen.