– Vi behöver fylla på med nya volontärer. Idag är vi ett 20-tal, där medelåldern är rätt hög. Vi ser gärna att unga personer anmäler sig, samt personer som talar fler språk än svenska och har kunskap om andra kulturer, säger Anette Bodén, ledamot i styrelsen och brottsofferstödjare.

30 timmars utbildning med kunniga föreläsare utlovas så snart fler än fem anmälningar kommit in.

– Deltagarna får lära sig om samhällets stödfunktioner, samtalsteknik med människor i kris och mycket annat. Att bli volontär hos oss är en fantastisk chans att lära sig mer om sig själv som människa, samtidigt som man gör nytta för andra, säger Gunilla Gandré, som stöttar vittnen i samband med rättsprocesser.

Artikelbild

Att bli volontär hos oss är en fantastisk chans att lära sig mer om sig själv som människa, samtidigt som man gör nytta för andra, säger Gunilla Gandré (t h), som stöttar vittnen i samband med rättsprocesser. Anette Bodén har lång erfarenhet som brottsofferstödjare.

Östra Sörmlands BOJ finns i dag i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa, och har under året firat 15-årsdagen av sin tillblivelse. BOJ Sverige har just firat 30-årsjubileum.

Anette Bodén har bistått brottsoffer i nästan 20 år. Uppdraget kan handla om att stötta inför en polisanmälan, hjälpa någon att bearbeta det som hänt eller skapa trygghet genom att informera och vägleda.

Vad har gjort störst intryck på dig under de här åren?

– Att upptäcka att så många kvinnor drabbas av misshandel, hot och kränkningar i sina relationer. De flesta som kontaktar oss är kvinnor som utsatts för det.

Artikelbild

Brottsofferstödjaren Anette Bodén (t v) och vittnesstödjaren Gunilla Gandré utanför Nyköpings tingsrätt, där de skapat trygghet för många människor som berörts av rättsprocessen.

Vad har arbetet gett dig som person?

– Jag har fått en inre styrka, genom att lära mig mycket om mig själv och andra. Och det känns väldigt bra att få hjälpa andra människor att komma vidare i sina liv.

Volontärernas bakgrund varierar. De har till exempel erfarenhet av jobb som polis, jurist, sjuksköterska, psykolog och lärare. Men som stödjare inom BOJ är det livserfarenheten som är viktigast, oavsett ålder och utbildning.

– Det vi har gemensamt är ett intresse för människor och medmänsklighet, säger Gunilla Gandré.

Vad har BOJ gjort för skillnad under sin existens?

– Åklagare och advokater upplever att vittnen är tryggare under rättsprocessen, och lämnar tydligare och bättre redogörelser. För brottsoffren betyder det mycket att tala med någon om sin upplevelse, utan att någon kommer med dömande frågor, säger Gunilla Gandré.

Trots att landets brottsofferjourer funnits i många år, känner många inte till att de finns.

– Vi har märkt att polisen glömmer att informera om att brottsofferstöd finns. Vår önskan är att alla som anmäler ett brott ska få veta att vi finns, säger Anette Bodén.