Polisen i Nyköping ska enligt JO-anmälan ha kontrollerat personen vid 38 tillfällen under loppet av ett och ett halvt år. Justitiekanslern (JK) som ansvarar för granskningen av ärendet, anser att polisen i Nyköping brustit i sin dokumentation vid ett flertal av de kontroller som personen fått utstå. I samband med polisens hantering av ärendet anser JK att mannen har rätt till en ersättning på 10 000 kronor vilket är en bråkdel av de 300 000 kronor mannen begärt.

Johan Levin, chef för polisen i Nyköping, ser allvarligt på de inträffade händelserna och menar att polisen vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna för dokumentationen av tvångsåtgärder. 

– Vi har redan nu börjat upprätta ett dokument med de nya rutinerna och kommer under de närmaste veckorna att implementeras i verksamheten, säger han.

Den person som fått utstå personkontrollerna är tidigare känd av polisen och har bland annat blivit dömd för förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse efter att en bomb sprängts i Brandkärr där två personer dog. Personen är även dömd för försök till grov stöld i samband med ett misslyckat värdetransportrån. JK skriver även i sitt utlåtande att mannen rör sig i kretsar där det bärs vapen och de ska inte dra sig för att använda dem.

Johan Levin uppger även att det hade varit sannolikt att en del av de tillfällena som kritiserats av JK hade kunnat vara legitima om det funnits en god dokumentation om vad som lett fram till kontrollen av personen.