Lasarettets ortopedavdelning har under sommaren hållit stängt, som tidigare somrar. Ortopedpatienter har i stället placerats på andra avdelningar.

Den kommande veckan öppnar ortopedavdelningen igen, men det blir i mindre omfattning.

– Vi öppnar en halv avdelning. Orsaken är brist på sjuksköterskor, säger Håkan Wallén, verksamhetschef på ortopedkliniken.

Halv avdelning innebär åtta vårdplatser i stället för sexton, som är ordinarie.