Fågelvägen är det bara drygt 500 meter mellan Brandholmen och Arnö den närmsta sträckan, med cykel eller bil betydligt längre.

Nyköpings och Oxelösunds kommun har tillsammans med Trafikverket och Region Sörmland genomfört en så kallad åtgärdsvalsstudie där man har identifierat problem och behov samt stakat ut en grövre planering för hur framtidens trafikutmaningar kan lösas.

Bland de 17 åtgärder som ringats in finns bland annat förslag om att utreda en förbindelse över Stads- och Mellanfjärden. Detta är dock ingen av de högst prioriterade åtgärderna.

– Långsiktigt ser man ett behov av att skapa en koppling och bättre rörelse mellan dessa delar av Nyköping. Vi kommer att behöva göra ett sådant arbete, hur kopplingen ska se ut vet vi inte än, säger Magnus Bäckmark, trafikplanerare i Nyköpings kommun.

Han fortsätter:

– Får vi en ökad bebyggelse på Arnö, hur ska den förhålla sig till Brandholmen och Rosvalla? Vi har ju även stora skolor och en fortsatt utveckling av Kungshagen på den sidan av Stadsfjärden.

Hela processen är inne i väldigt tidigt skede och det finns många tänkbara lösningar på hur förbindelsen mellan Arnö och Brandholmen skulle kunna se ut.

– Det skulle exempelvis kunna vara en fast förbindelse med bro, eller att man kör båt över fjärden.

Ett eventuellt beslut i frågan ligger långt fram. Förbindelsen över Stadsfjärden bakas in i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nyköping. Det arbetet pågår och ska ut på samråd till hösten, innan översiktsplanen förväntas blir antagen under 2021.