I börjar på december upptäckte en anhörig till brukaren att pengarna, drygt 20 000 kronor, var borta. Pengarna förvarades i en kuvert som också innehöll en del smycken. Även smyckena var borta.

Händelsen polisanmäldes och Nyköpings kommun har nu gjort en Lex Sarah-anmälan om det inträffade.