Den rödgröna regeringens budgetproposition för 2020, som förhandlats fram med Centern och Liberalerna, presenterades under onsdagen.

För Nyköpings del innebär budgeten 19,2 miljoner kronor i generella statsbidrag. Bland de riktade statsbidragen, öronmärkta för vissa ändamål, så finns närmare 4 miljoner avsatta för att förbättra vård och omsorg för dementa, och för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre i Nyköping.

5 miljoner avsätts för lärarassistenter i kommunen.

Artikelbild

| Fredrik Olovsson (S), sörmlänning och finansutskottets ordförande.

– Eftersom vi har lärarbrist så vill vi lyfta av arbetsuppgifter från lärarna, säger finansutskottets ordförande, Fredrik Olovsson (S).

Nyköping är en av 32 kommuner i landet som bedöms ha problem med segregation. Därför skjuts 9 miljoner till för att driva projekt som ska främja integration och trygghet.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) om några av de planerade insatserna:

– VI har toleransprojektet, integrationspedagoger i skolan, ferieassistenter i Bandkärr och nattvandring med föreningslivet. Det finns en hel rad med åtgärder som egentligen har startat och som vi har tagit risken att finansiera själva, så det är klart att de här pengarna är välkomna. Jag tror att det är helt nödvändigt också.

I budgeten finns även stora satsningar på att stärka hela rättskedjan, sammanlagt tillförs närmare 700 miljoner kronor under 2020. Det återstår att se hur Tullverkets på Skavsta påverkas av tillskottet.

– Tullen gör sin egen riskbedömning kring var pengarna gör mest nytta, säger Fredrik Olovsson.