– Handeln är inne i en strukturförändring och konsumenterna beter sig annorlunda. Ändå har Nyköping ett positivt handelsindex som visar att det är fler som åker hit och handlar, än åker härifrån för att handla på andra orter, säger hon.

Med ett handelsindex på 110 sticker Nyköping ut bland Södermanlands kommuner. Det höga talet vittnar om att Nyköping har ett relativt bra utbud och en köpstark näring som både består av lokalbefolkningen, turister och fritidshusgäster. Men det här innebär ingalunda att Nyköpings näringslivschef tänker slå sig till ro. Tvärtom säger hon att digitaliseringen för med sig nya utmaningar och andra behov hos konsumenterna som det lokala näringslivet måste samverka för att tillgodose. Och frågan om hur Nyköpings centrumkärna ska utvecklas, är långt ifrån spikad.

– Även om den fysiska handeln är inne i en omvälvning finns behov av fysiska mötesplatser och träffpunkter som kan tillgodose det konsumenten inte kan göra på nätet. Hur den utbudsmixen kommer se ut är en framtidsspaning som jag inte har svaret på, säger Maria Karlsson.

Artikelbild

Att butiker bommar igen tycker hon är beklagligt, samtidigt menar hon att det är konsumenterna som styr utvecklingen.

– Om den enskilda konsumenten kan se kopplingen mellan att man kanske vill ha en viss typ av butik, och att man kanske handlar där också, så är det ju bra. Samtidigt går det inte att tvinga in konsumenter i köpmönster som de inte vill ha.

Maria Karlsson berättar att kommunen tillsammans med Nysam även tittar på andra områden som måste få mer utrymme i det offentliga rummet som kultur- och konstarrangemang av olika slag. Hon nämner den skönlitterära konstfestivalen Litterart Gästabud som en tillfällig och tematiserad aktivitet som har potential att växa ännu mer i framtiden, samt matfester som Midvinterfest.

– Utvecklingen av stadskärnan är spännande och utmanade. Men det gäller att näringsidkarna hänger med och lyssnar på sina lunder.