– De som arbetar närmast den smittade behöver använda andra skyddskläder och de aktuella verksamheterna kan behöva göra mindre förändringar, säger Carina Bark, tf divisionschef för social omsorg.

Kommunen bekräftar att det finns coronasmitta i omsorgsverksamheten. "Rutinerna höjs en nivå" skriver de på sin hemsida. Det bekräftas att flera fall av covid-19 förekommer i verksamheten.

– Alla går och väntar på att det ska bryta ut. Och om vi får ett rekorderligt utbrott, då handlar det om överlevnad, säger undersköterskan Mona Larsson Törnqvist.

Artikelbild

| Mona Larsson Törnqvist och Åsa Samuelsson är undersköterskor på vårdboenden i kommunen. De har dessutom förtroendeuppdrag på den fackliga Kommunalsektionen Nordost.

Smittorisken gör ett stort avtryck på vårdboendena. Multisjuka boende stannar på sina rum hela dagarna. Anhöriga håller sig borta förutom för att hämta post och betala räkningar. De vet att varje besök på vårdboendet är en hälsofara.

Tidningen träffar undersköterskorna Åsa Samuelsson och Mona Larsson Törnqvist som också är fackliga företrädare i Kommunal. Idag sitter de på den fackliga expeditionen. Precis då ringer en medlem och berättar att en brukare har konstaterad corona. Det märks att de blir tagna. Tolv dödsfall är kopplade till covid-19 i Sörmland.

– Nu kan det smälla till, säger Åsa Samuelsson.

Medlemmen i telefon hade kommit hem till brukaren och omedelbart sett att saker och ting inte stod rätt till. Väl på sjukhuset konstaterades att brukaren var sjuk i covid-19, en infektion som i värsta fall nu kan ha drabbat andra inom personalen.

Artikelbild

| Sara Üksik, Åsa Samuelsson och Mona Larsson Törnqvist.

– Det kan ju vara som med magsjuka, att man kanske märker det på kvällen. Då tänker man som personal, "hur många kan jag ha smittat nu". Och det kan ju såklart vara samma med det här, och det är lite skrämmande, säger Mona Larsson Törnqvist.

Personalläget är under kontroll, berättar Mona Larsson Törnqvist. Men det kan ändras snabbt.

– Problemet är att vikarierna också är sjuka. Då blir det tufft vissa perioder när man går kort om personal, säger Mona Larsson Törnqvist.

Multisjuka hyresgäster håller sig på rummet efter eget beslut. Anhöriga håller sig borta förutom för att hämta post och betala räkningar. De vet att besök kan innebära en hälsofara. Man får göra sitt bästa enligt rutiner och föreskrifter, säger hon.

– Det är jättesvårt att veta om det är influensa, dålig dagsform eller corona. Som anställd får man arbeta på så gott var och en kan och följa arbetsgivarens direktiv och beslut.