Omständigheterna kring Sörmlands sparbanks försäljning av pampiga Riksbankshuset var flera när fastigheten den 2 maj förra året såldes av sparbanken. Riksbankshuset är en grannfastighet till Sörmlands sparbanks magnifika kontor på Öster i Nyköping.

Dalhälls fastighetsbolag köpte Riksbankshuset för 33 miljoner kronor. En summa som en del fastighetsbolag ansåg vara i underkant.

Samtidigt genomfördes försäljningen bara någon månad innan bankens dåvarande vd Joacim Lindgren skulle sluta.

Köpebrevet mellan banken och Dalhälls, som är en stor och mångårig kund i Sörmlands sparbank, undertecknades av tjänstemän inom banken. Dock ej av Joacim Lindgren, men de två var firmatecknare, vilket räcker för att handlingen ska betecknas som giltig, enligt lantmäteriet.

Efterträdaren till Lindgren, Daniel Eriksson, hävdade att tjänstemännen blivit beordrade av Lindgren att skriva under.

Sörmlands sparbank drev därefter ärendet om att köpet skulle ogiltigförklaras.

Dalhäll vidhöll att köpet gått rätt tillväga.

Banken drev ärendet vidare, så kallat skiljeförfarande.

Men innan det nådde domstol lyckades parterna komma överens. Överenskommelsen innebär att Dalhälls behåller Riksbankshuset och Sörmlands sparbank fortsätter som hyresgäst, enligt avtal.

– Man måste väga för- och nackdelar att ha en konflikt med en lokal och välrenommerad företagare, säger bankens nuvarande vd Erik Hägglöv.

Hur mycket processen kostat banken kan han inte svara på.

– Det har kostat oss en del pengar, att ha advokater inblandade är inte billigt, säger Erik Hägglöv.