Han arrangerar, tillsammans med Antonio Ponce som driver Integrationsbyrån i Nyköping, en debatt om integration i studieförbundets lokaler i Nyköping på torsdag kväll. Trots att integrationsfrågan har förekommit en hel del i valrörelsen tycker Ibrahim Ben Alaya att den ibland glöms bort. Den berör många andra frågor och bör finnas med som en aspekt när beslut fattas, tycker han.

– Det är valår och det är sällan man tar upp ett speciellt område som det här. Vi lägger fokus på integrationen på alla områden, säger Ibrahim Ben Alaya.

Mycket av diskussionen kommer att beröra Brandkärr och den segregation som råder i området.

– Segregationen har blivit ett stort problem som växer. Vi vill veta hur politikerna tänker kring detta och hur de tänker utveckla och lösa saker. Bostadspolitiken är en fråga som är viktig.

Företrädare för alla åtta partier i Nyköpings kommunfullmäktige deltar i debatten och Ibrahim Ben Alaya, som själv är ersättare för Socialdemokraterna i fullmäktige, är nöjd med uppslutningen.

Alla Nyköpingsbor som vill komma är välkomna, men lokalen rymmer 30 till 40 personer. Eventuellt sänds hela debatten också direkt på Facebook för att personer som inte har möjlighet att närvara ska kunna ta del av diskussionerna. Moderator är Olof Jonmyren, SN:s politiske redaktör.