– Rätten till sjukvård gäller alla, oavsett om man är en sårad soldat i ockuperat ett land, eller om man är massmördare. Det är inskrivet i Genèvekonventionen som är antagen av världens alla länder, säger Magnus Leivik (M).

I Sverigedemokraternas 21-sidor långa årsplan för vården i Södermanland 2018 finns punkter som fått Magnus Leivik att reagera starkt. Bland annat finns en formulering där SD påstår att Sveriges riksdag avskaffat begreppet vård på lika villkor då "tillståndslösa som vistas i landet har tilldelats privilegier som bofasta sörmlänningar inte har".

– SD vill avskaffa den i praktiken kostnadsfria sjukvården för illegala invandrare och införa ett tydligt regelverk för att de inte ska få tillgång till den subventionerade vården. Det strider mot alla mänskliga rättigheter.

Vidare anser Magnus Leivik att SD för en populistisk sjukvårdspolitik som bidrar till att öka polariseringen. Han tar SD:s enda förslag gällande barnsjukvård som exempel.

– Det finns en lång lista med saker som vi skulle behöva göra för att få en bättre barnsjukvård i Sörmland, ändå väljer SD att bara lyfta frågan om omskärelse på pojkar. Som dessutom blir ett direkt angrepp på alla judar och muslimer.

Levik är även kritisk till det budgetförslag som SD lagt fram som bland annat innehåller förslag till besparingar på 223 miljoner kronor.

– Deras budget går inte ihop någonstans. Det är en kraftigt underfinansierad budget formulerad som en gymnasieuppsats.

Vad är det för sjukvård du ser framför dig om SD skulle få makten?

– Väldigt stora kliv bakåt och ett enormt bakslag i synen på människan och mänsklig värdighet. Vi definierar oss som människor för att vi hjälper varandra oavsett nationell bakgrund. Alla har rätt till vård, det är det som gör oss anständiga.

Var kommer det allmänna missnöjet ifrån tror du?

– Jag vet inte är ett dåligt svar. Men i alla mätningar hamnar svensk sjukvård i topp tre i världen. Den är dessutom nästan billigast. Det är högkonjunktur, arbetslösheten är rekordlåg och materiellt sätt har vi aldrig haft det bättre, så jag vet inte.