Vart fjärde år kallar Svenska kyrkan sina medarbetare till så kallade ”profildagar”, fortbildningsdagar i yrket.

För medarbetarna i Strängnäs stift (Sörmland och Närke) samlades på tisdagen diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker på Stjärnholms stiftsgård och på torsdagen var det prästernas tur för programmet på orten.

På onsdagen samlades samtliga fyra yrkesgrupper samtidigt och då märktes de lite mer för Nyköpingsbefolkningen då evenemanget var förlagt till Culturum inne i Nyköping.

Årets tema var ”På dopets grund”, till vilket biskop Johan Dalman hade kallat in. Han konstaterade i inbjudan att temat talar om ”Tre ord som påminner oss om att i vår kyrkas tradition är dopet den avgörande händelsen i livet.”

Han konstaterar att ”i en tid då dopet inte är en självklar majoritetshandling behöver vi samlas kring frågan om varför vi gör det vi gör och med utgångspunkt från det tillsammans stärka dopets ställning – som uppgift, gåva och utmaning”, varför det nu bjöds in till några dagars fördjupning och kunskapsinhämtning för att inspirera varandra för det uppdraget.

Onsdagens stora gemensamma sammankomst bjöd bland annat på två längre föreläsningar, vilka nästan helt fyllde Culturum av kyrkans medarbetare. Först talade Magnus Persson, präst, under rubriken "Inte bara vatten, om styrkan i Svenska kyrkans dopsyn" och efter lunch tog Jonas Eek, präst och teologie doktor till orda. Eek är aktuell med boken "Livsfrågan och evangeliet", vilket spann vidare på temat "Den stora berättelsen i kyrkans undervisning".