Sedan den 19 februari i år har Nyköpings gymnasium Skavsta haft en biträdande rektor från bemanningsbolaget Rektor att hyra AB.

Enligt uppdragsavtalet som SN begärt ut sträcker sig anställningen fram till den sista juni, med en kostnad på 98 500 kronor per månad plus moms. Sammanräknat innebär det drygt en halv miljon kronor.

– Sedan är ju kommunen momsbefriad, så momsen betalar vi ju inte, säger Henrik Eriksson, utbildningschef på Nyköpings kommun.

Men 98 500 kronor per månad, vad tänker du om den summan?

– Det är ju vad det kostar när vi sitter i den sits som vi gör, när vi inte lyckas fullfölja rekryteringar i den takt som vi önskar.

En normal rektorslön inom Nyköpings kommun ligger på drygt 50 000 kronor i månaden. Med arbetsgivaravgiften inräknad landar det på omkring 75 000 kronor, det vill säga en betydligt lägre månadskostnad än för en hyrrektor.

– Det är klart att det är en onödig kostnad. Det kommer ju från medel som vi ska använda till barnens och ungdomarnas utveckling, säger Henrik Eriksson.

Till hösten lovar kommunen att den aktuella tjänsten för biträdande rektor på Skavsta ska vara tillsatt. Rekryteringen är i princip klar, förklarar Henrik Eriksson.

– Någonstans i upptakten av nästa termin så har vi en ny rektor. Det är en person som är externt rekryterad, som vi har hittat i en normal rekryteringsprocess, säger han.

Samtidigt är man i startgroparna av en annan rekrytering. Peter Sund har meddelat att han i sommar lämnar sitt uppdrag som rektor för Nyköpings högstadium, och därmed är den tjänsten vakant. Där kommer det inte bli tal om någon hyrrektorslösning, menar Henrik Eriksson.

– Nej, det blir det inte. Skillnaden där är att Skolinspektionen i april den här våren konstaterade att hela hyrrektorslösningen, när det handlar om titeln rektor, inte är okej att anta. Peter Sund har titeln rektor, så därför faller den lösningen, säger han.