Det var i slutet av förra veckan som en så kallad mobilkran välte över en huskropp vid en byggarbetsplats på Domänvägen i Nyköping.

Olyckan resulterade i ett mindre dieselläckage från kranen, men ingen person skadades i samband med händelsen.

Nu meddelar byggföretaget Peab att olyckan inte heller ska ha orsakat några större skador på huset. En betongskiva uppges dock ha skadats, samt en yttervägg.

Skadorna innebar en dags försening av byggprojektet.