En lång debatt hölls sent in på tisdagskvällen där alla oppositionspartier krävde att kommunfullmäktige skulle följa revisorernas rekommendation och rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen.

– Det är svidande kritik som revisionen riktar mot kommunstyrelsen, sade Klara Olander (M).

Hon krävde att kommunfullmäktige följer revisionens rekommendation och fick stöd från såväl L som KD och SD.

Orvar Windisch (M) som var del i den tillfälliga beredningen som skulle lägga fram förslaget i kommunfullmäktige ställde sig, liksom Klara Olander, inte bakom beredningens förslag som var att låta kommunstyrelsen slippa en anmärkning. Han var dessutom kritisk till hanteringen av hela frågan. Trots att revisorernas berättelse och kritik har funnits tillgänglig sedan april fick beredningen bara två dagar på sig att ta ställning till kommunstyrelsens förklaring till kritiken.

– Det kallar jag inte god framförhållning. Jag är mycket kritisk till hur den här frågan har hanterats och jag står inte bakom det här förslaget, sade han.

Leif Berg (S) som också var del av den tillfälliga beredningen läste upp det förslag som han och Mohammed Mouaid (C) röstade igenom, trots invändningarna från Orvar Windisch. Enligt det förslag som till sist vann med röstsiffrorna 30-28, har kommunstyrelsen visserligen brustit i sin ekonomiska styrning, men tagit till sig av kritiken. Bristerna är heller inte så allvarliga, menar majoriteten av fullmäktige, att det krävs en anmärkning.

Därmed slapp alltså kommunstyrelsen en anmärkning från kommunfullmäktige, men anmärkningen från revisorerna ligger kvar. Kommunstyrelsen måste också redovisa en åtgärdsplan till revisorerna i augusti samt redogöra för kommunfullmäktige hur den ekonomiska situationen ska hanteras senast i november.

Själva årsredovisningen, den som var orsak till revisionens kritik debatterades också under tisdagskvällen.

– Har man ett stort svart hål så kan man inte gå till medborgarna och be om mer pengar. Då måste man laga hålet, sade oppositionsråd Anna af Sillén (M) från talarstolen.

Hon svarade på Kent Petterssons (S) fråga om skattehöjning som han anser är det sätt som kommunen kan få in mer pengar till välfärden. Men Anna af Sillén hänvisade till återbruk för att hon så många gånger tidigare har kritiserat den politiska ledningen för att inte ha kontroll över ekonomin. Något som oppositionen också har fått stöd för från revisorerna som riktar en anmärkning mot kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Urban Granström (S) medgav brister i ekonomin, men ville också lyfta positiva saker som hände under 2018.

– Men vi står inför stora utmaningar och vi måste leverera bättre kostnadskontroll, sade Urban Granström.

Revisorerna anser att kommunen egentligen gjorde ett minusresultat förra året och inte gick med 4 miljoner plus. Något som flera i oppositionen tog fasta på, bland andra Lars Lundqvist, blivande gruppledare för Kristdemokraterna.

– Jag förstår att ett plusresultat känns bättre än ett minusresultat. Men är det inte bättre att vara tydlig?

Urban Granström hänvisade till synnerliga skäl till att justera resultatet med hjälp av tidigare års resultat, men öppnade också för att se över detta i framtiden.

Hela debatten kan du läsa nedan.