Killarna i klassen hade en tävling om vem som kunde tafsa på flest tjejer, skriver anmälaren. Lärarna ska ha sett vad som pågått utan att ingripa.

Det började med att killarna i klassen tog på tjejernas rumpor. Anmälaren skriver att hon först inte tog så allvarligt på det utan bara sa till dem att sluta. Men sexofredandena fortsatte och hon pratade med skolans biträdande rektor. När en lärare såg hur en klasskamrat tafsade på henne och skrattade utan att ingripa fick hon uppenbarligen nog och anmälde skolan till Skolinspektionen. Hon uppger att hon även gjort en polisanmälan.

Skolinspektionen lämnade ärendet till DO som nu kräver svar av kommunen.