Diskussionen om Nyköpings Enskildas planer på ett högstadium i det gamla SN-huset har pågått sedan slutet av förra året. Ärendet har tagits upp i bygg- och tekniknämnden, som radat upp ett flertal nej-argument till förslaget – skolgården är för liten, S:t Annegatan för trång för ökad trafik, och gångsträckan mellan busshållplats och den tilltänkta skolan för lång.

Carl-Åke Andersson (S), ordförande i bygg- och tekniknämnden, har kritiserats för att låta ideologiska förtecken färga av sig på nej-argumenten – något som han tillbakavisar.

– Du får tro mig hur du vill, men jag försöker hålla mig neutral. Vi tittar på faktiska förhållanden, sa han till SN i januari.

Artikelbild

Tommy Jonsson (till vänster), Anna af Sillén och Petter Söderblom på S:t Annegatan, framför grinden som leder in till infarten mot P-garaget i det gamla SN-huset.

Oppositionen välkomnar från sitt håll en högstadieskola i Enskildas regi. Det blev tydligt under onsdagen, då Moderaterna kallade till pressträff.

– Vinner vi valet i september så kommer vi göra verklighet av det här, säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping.

Den brännande frågan om skolgårdens storlek ser hon inte som något problem.

– Jag tror att när man ska skapa en trygg skolmiljö för barn så ska man inte låsa sig vid kvadratmeter. Då får man titta på kreativa lösningar.

Artikelbild

Det gamla SN-huset på S:t Annegatan.

[fakta nr="1"]

Det finns några tänkbara åtgärder för att öppna upp skolgården ytterligare, förklarar Tommy Jonsson (M), andre vice ordförande i bygg- och tekniknämnden.

Artikelbild

Carl-Åke Andersson (S).

– Infarten till P-huset får man naturligtvis stryka. Sedan behöver man utveckla hur man har tänkt använda områdena runt omkring, till exempel å-promenaden, säger han.

I övrigt så är de kreativa lösningarna att vänta på. Processen kring ansökan om planbesked behöver gå några varv först, förklarar Tommy Jonsson.

– Det är lite som när man själv skriver ett bygglov, som man kanske gör tre-fyra gånger i livet. Man är inte världsmästare på det helt enkelt, och har inte läst de där lagtexterna innan och baklänges. Man kan behöva göra om en sådan här ansökan ett par gånger för att komma dit man ska.

Även integrationsaspekten har lyfts fram av majoriteten, som menar att en friskola riskerar att leda till ökad segregering. Kent Pettersson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, är orolig.

– Vad jag har sett, och fortfarande ser i Nyköping är att vi får skolor som blir mer och mer uppdelade efter social och kulturell bakgrund. Den utvecklingen oroar mig, säger han.

Kommunen har varit i kontakt med Enskilda och erbjudit ett motförslag – att i stället starta högstadiet i Brandkärr.

– Det tror jag vore bättre, då tror jag Enskilda lättare skulle få en elevsammansättning som avspeglar kommunen, säger Kent Pettersson.

Moderaternas inställning gentemot friskolor är ingen hemlighet. Anna af Sillén delar inte majoritetens hållning och ifrågasätter Petterssons uttalande.

– Jag håller inte alls med om det. Fler bra skolor är bra för Nyköping. Bra skolor bygger barn med god kunskap, och det stärker integrationen, säger hon.

Vad tänker du om förslaget att starta Enskildas högstadium i Brandkärr?

– Nu har ju vi fått ett erbjudande från en aktör som vill lägga skolan på S:t Annegatan. Och det är ett bra förslag. Det är också en skola som ungdomar i Brandkärr kommer kunna söka till, vilket ju blir en integrationseffekt i sig.