Under årets fem första månader har det delats ut totalt 44 böter för nedskräpning i landet. I polisregion Öst, där Södermanlands län ingår, har endast två böter delats ut. Det är det lägsta antalet böter som noterats av alla Sveriges sju polisregioner. Näst lägst antal utfärdade böter under samma period har polisregion Bergslagen som ligger på fyra stycken. Högst antal nedskräpningsböter har polisregion Mitt, där det delats ut 15 stycken.

– Antalet skräpböter i landet står inte i proportion till nedskräpningen. Det skulle åtminstone behöva utfärdas runt 1000 böter om året i Sverige för att människor skulle bli avskräckta från att kasta skräp på marken, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Skräpboten är den lag som säger att all nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på allmänna platser och riktar sig till alla, inklusive markägare. Trots förbudet är nedskräpning ett av de vanligaste brotten i landet, och kan leda till böter eller fängelse. Nedskräpningsboten gäller inte såkallat "småskräp", som exempelvis bussbiljetter eller cigarettfimpar.