– Det var så nära förra gången, det såg ut som att vi skulle få ett mandat, men sen försvann det under valkvällen, säger Kristin Källströmer, förstanamn på Fi:s lista i Nyköping.

– Många vi möter säger att det är bra att vi finns, men sedan verkar det som att en del är rädda för att det skulle vara en förlorad röst.

I valet 2014 fick Fi drygt två procent i Nyköping. Gränsen för att ta få en plats i kommunfullmäktige i Nyköping är tre procent, men hade varit två procent om valkretsindelningen hade tagits bort. Partiet är alltså inte så långt bort från att ta sig in i kommunpolitiken. Skulle Fi ta plats i fullmäktige är den naturligaste samarbetspartnern Vänsterpartiet, men företrädarna kan också tänka sig att samarbeta med hela den rödgröna koalitionen.

Vänsterns paradfråga med försöket att införa sex timmars arbetsdag vill Fi permanenta.

– Det här har prövats i flera kommuner nu, vi tycker inte att det behöver testas mer, nu kan vi köra, säger Kristin Källströmer.

Partiet vill också att alla beslut som fattas ska föregås av en jämställdhetsanalys där alla grupper tas med. Tanken är att det ska motverka diskriminering av såväl kön som etnicitet och funktionsvariation. Och det är framför allt därför partiet behövs i Nyköpingspolitiken, anser företrädarna.

– För att få in ett helhetsperspektiv och att se strukturella orättvisor på ett annat sätt, säger Håkan Rosén, ordförande i Fi Nyköping.

De vill också uppvärdera kvinnodominerade yrkesgrupper inom kommunen.

– De är nedprioriterade i lön och det är ofta tungt arbete i äldreomsorgen och skolan. Nyköpings kommun har inte lyckats fullt ut som arbetsgivare, säger Kristin Källströmer.