Konkursförvaltaren Gustaf Pontén på Advokatgruppen Mellansverige är glad över att processen gick så snabbt.

‒Ja, det kan ta mycket längre tid men det är bra för alla inblandade att processen blev så kort.

Detta är något som Erik Andersson, styrelseledamot och talesperson för ägargruppen bakom Fash, håller med om.

‒Det är första gången i Mellby gårds 30-åriga historia som vi går in i ett konkursbo på detta sätt. Vi gillar Dea Axelssons och har tyckt att det har varit ett fint företag med rötter så långt tillbaka som 1920. Nu kände vi att företaget inte skulle försvinna utan leva vidare, där av det snabba beslutet om köp. Jag hoppas och tror att vi har gjort rätt.

Vad sker med lagret i Katrineholm?

‒Det har gått så fort så vi har inte gått igenom allt ännu, men det gäller att hitta olika synergieffekter. Det är mycket som ska ses över och gås igenom men vi ska så snabbt som möjligt skriva kontrakt med anställda och förhandla med hyresvärdar för lokalerna.

Många kunder undrar över hur det går med presentkort och tillgodohavanden?

‒Presentkorten ska man hålla i, vi vill som ny ägare hantera dessa på ett snyggt sätt om det går att hantera.

Erik Andersson berättar att köpet är långsiktigt.

All personalen i Nyköpingsbutiken kommer att få behålla sina jobb, säger Andersson till SVT Sörmland.

‒Nu går vi runt och erbjuder de butiksanställda en anställning hos oss, för det är inte bara varor och butikslägen utan personalen är precis lika viktig med deras erfarhet och kundrelationer, så de ska absolut följa med om de vill.