Äldreboendet Hållet och avdelningen Sörgården på äldreboendet Arken var de två boenden där personalen fick pröva på sex timmars arbetsdag. För att kunna redovisa hur projektet har gått har kommunen jämfört de två försöksboendena med två boenden som inte deltagit i projektet. 

Två av målen med att genomföra sex timmars arbetsdag var att undersöka om personalen som deltog i projektet fick mer tid till återhämtning och en förbättrad hälsa. Rapporten visar att personalen som deltagit har känt att de fått en bättre balans i sitt liv och kunnat lägga mer kvalitetstid på jobbet. Personalen har också haft mer ork till sin fritid och känt en minskad stress. De hälsoundersökningar som har genomförts på all personal visar att personalen på alla fyra boenden haft en hög arbetsrelaterad stress. Men den personal som hade sex timmars arbetsdag kände sig något mindre stressade.  

Behovet har minskat med åtta procent under projektet och övertiden på arbetsplatserna har också minskat. Det beror på att det funnits tillräckligt med personal för att kunna täcka upp när det behövts. Innan projektet genomfördes anställdes nämligen 18 nya personer i kommunen.12 av de totalt 18 som nyanställts har valt att fortsätta att jobba i kommunen. 

I rapporten har det redovisats hur mycket projektet har kostat. Sedan tidigare stod det klart att summan på 9 100 000 som kommunen först planerat att projektet skulle kosta överstigits med stor marginal. Slutkostnaden för projektet blev 13 533 000 kr.