Efter haveriet på Bullersta beslutade politikerna att bygga ett nytt centrum för hästsporten. Ridskolan ska vara en motor i verksamheten. Men vem eller vilka som ska driva den är just nu en helt öppen fråga.

– Vi pratar om hur det ska kunna lösas på bästa sätt. Föreningsliv och annat ska byggas runt ridskolan, därför är det viktigt att ha en bra dialog med hästsporten i Nyköping så det blir rätt, säger Lithammer.

Han träffade på tisdagskvällen representanter för Nyköpings sex registrerade ridsportföreningar.

Artikelbild

Kommunpolitikerna blev hårt ansatta i tomrummet efter nedläggningen av ridskolan på Bullersta. I vintras presenterade de ledande socialdemokraterna Carina Wallin och Urban Granström planer för en ny anläggning vid Flättnaleden.

– Det var ett roligt möte med mycket framåtanda. Vi kommer att fortsätta träffas och diskutera. Den här anläggningen ska vara en positiv injektion för hästsporten i Nyköping, säger han.

TIdigare har kommunen bjudit in näringsidkare i hästbranschen, bland annat personer som driver privatstall, till framtidsdiskussioner.

En sak stod helt klar efter mötet med föreningarna, säger Per Lithammer.

– Kommunen måste hålla ett hårt grepp så ingen får fördelar. Det finns exempel på anläggningar som tagts över av privata entreprenörer där det inte blivit bra. Här ska det vara öppet och till för alla Nyköpingsbor.

Planen är att Nyköpings Arenor ska ansvara för anläggningen och driften av fastigheten. Många har på olika sätt tyckt till om planerna.

– Vi har fått en hel del synpunkter, kanske främst på fastighetens utformning. De som har jobbat med den delen har blivit misstänkliggjorda och ifrågasatta, ibland på ett mindre trevligt sätt. Den andan fanns inte alls vid mötet med föreningarna, säger Per Lithammer.

Ifrågasättandet har bland annat handlat om hur hästarna ska vara uppstallade – i traditionella boxar eller i lösdrift.

Enligt Per Lithammer ska den kommande anläggningen inte ge plats för inackorderade privathästar.

– Det fanns med från början men är borttaget ur planen.

I de breda diskussionerna finns även planer att hästsportanläggningen ska kunna ta emot människor med behov av rehabilitering.

Om allt går som på räls ska bygget dra i gång sommaren 2019.

– Men det förutsätter att allt verkligen går utan problem och fördröjningar, säger Per Lithammer.