När det nya länsmuseet öppnar i 24 november slås också portarna upp till restaurangen, som landstinget ska driva i egen regi under minst fem års tid, enligt ett beslut av den S-styrda koalitionen.

För Företagarna är beslutet ett av flera som skapar frågetecken kring vilken syn politiker har på företagande i Nyköping och Oxelösund.

– Medlemmar har hört av sig under året och berättat att de upplever att det offentliga konkurrerar med det privata näringslivet i stället för att värna det, säger Ulrika Juul.

Artikelbild

Ett annat exempel, utöver restaurangverksamheten, är hur Nyköpings kommun hanterar ersättningen till de privata aktörer som sysslar med hemtjänst, anser hon.

Enligt Företagarna så måste de privata aktörerna få samma villkor som den kommunala hemtjänsten, för att konkurrensen ska fungera.

– I dag får den kommunala hemtjänsten sina underskott täckta i efterskott. Ersättningen till de privata aktörerna bör läggas på en nivå som motsvarar den kommunala hemtjänstens verkliga kostnad.

Ett tredje exempel är enligt Ulrika Juul Enskilda gymnasiet som har drivit frågan om ersättningsnivåer ändå till domstol, och som har svårt att få starta en grundskola i kommunen.

– Allt det här skapar en oro bland våra medlemmar, som gärna vill höra hur politikerna i Nyköping tänker kring detta.

Nyköpings kommunalråd Urban Granström (S) anser att de privata aktörer som verkar på samma marknad som de kommunala har bra villkor och att reglerna inte behöver förändras.

I och för sig har den kommunala hemtjänsten kostat mer, men den har också skyldigheter som de privata aktörerna inte har, menar han.

– Den kommunala hemtjänsten kan inte säga nej till någon brukare. Med tanke på det, så tycker jag att ersättningsnivåerna är rimliga, säger han.

Vad gäller länsmuseets restaurang har han ingen kommentar, utan överlåter frågan till landstingspolitikerna. Oppositionsrådet Anna af Sillén (M), anser däremot att landstinget inte bör driva restaurang.

– Jag tycker att man ska upphandla en privat aktör i stället, säger hon.

Till skillnad från Urban Granström anser hon att ersättningen till de privata aktörerna i hemtjänsten bör ses över. Dessutom kan samarbetet mellan den kommunala hemtjänsten och den privata förbättras.

– Med samarbete kan man hitta smarta lösningar, som gynnar brukarna och underlättar för såväl den kommunala som den privata hemtjänsten, säger hon.