Industriområdet skulle med sina 23 hektar (motsvarande 33 fotbollsplaner) bli ett av de större i Nyköping. I dag består området, som heter Björkö och ligger mellan Arnö och motorvägen till Oxelösund, av åker och skog.

Redan 2004 detaljplanelades området som industrimark. Exploateringen borde alltså kunna börja ganska snart men ett par frågor måste lösas först, berättar Urban Granström.

– I dag arrenderas marken ut och den arrendefrågan måste lösas. Sedan måste vi titta på hur tillfarten till det nya industriområdet ska utformas, säger han.

För nio år sedan började arbetet med att skapa industriomårdet i Hemgården. Till en början var det ganska glest med nyetableringar i omårdet men i dag är i princip alla tomter redan sålde eller reserverade, berättar Urban Granström.

– Det har startats mängder av nya företag i Nyköping under de senaste två åren. Vi måste kunna erbjuda tomter till nystartade företag eller företag som vill flytta hit.

Även behovet av nya bostäder gör att det behövs ny industrimark. En del äldre industriområden ligger förhållandevis centralt och passar bättre som bostadsområden.

På Nöthagen planeras till exempel 1300 bostäder och de företag som tidigare fanns på området har i stället flyttat till Hemgården.

– Idbäcken är intressant för bostäder på samma sätt som Nöthagen. Företagen på Idbäcken skulle då kunna flytta till det nya området på Björkö, resonerar Urban Granström.

Exakt vad det skulle kosta att exploatera Björkö är okänt. Innan ett eventuellt arbete sätter i gång kommer dock en exploateringskalkyl att göras.

– Utifrån den kalkylen kommer prislappen på tomterna att sättas. Tanken är att det inte ska kosta kommunen något i slutändan.