– Det låter skitbra, ungdomarna här har inget att göra på kvällarna, de sitter här ändå, det låter som en kanonidé, säger Mathias Sterner som bor i området.

Han tycker visserligen att det är trevligt med barnen på förskolan som leker ute på dagarna, men en samlingsplats för ungdomar tror han skulle minska skadegörelsen i Brandkärr.

Även Sofia, som också bor i området men inte vill ha med sitt efternamn i tidningen, tycker att det låter som en bra idé.

Artikelbild

Mathias Sterner bor i Brandkärr och tycker det låter som en bra idé att ordna en samlingslokal för ungdomar. – Det skulle vara bra, jag tror att förstörelsen skulle minska, säger han.

– Det skulle vara bra för ungdomar att ha något att göra här också. Men lokalen behöver renoveras först, den är i dåligt skick nu, säger hon.

En lucka där kommunal närvaro saknas är, enligt kommunalrådet Urban Granström, Brandkärr där många ungdomar saknar fritidsverksamhet. En annan är den planerade fritidsgården som ska öppna någonstans i centrum. På båda platser ska det finnas utbildad personal.

– Det ska bli en mötesplats för ungdomar och barn, säger Carina Wallin (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

År 2020 ska förskolan Fjärilen flytta till Träffen och så snart som möjligt efter det hoppas politikerna att lokalen kan vara ombyggd till samlingslokal.

– Det är ett utökat ansvar att se till att barn får möjlighet att prova olika saker. Här i Brandkärr finns också mycket trångboddhet och det ger andra behov, säger Malin Hagerström (MP).

– På så sätt kan man bättre fånga upp barn som inte har någon meningsfull fritidssysselsättning, säger Nicklas Franzén (V).

Samlingslokalen är en del i den styrande majoritetens plan på att koppla ihop olika fritidsverksamheter i Nyköping och på så sätt kunna slussa ungdomar till olika aktiviteter. Här ska även nya ridskolan på Arnö och Kulturskolan ingå.

Hur mycket den nya samlingslokalen kommer att kosta är inte klart än, men delar hoppas politikerna kan finansieras med regeringens särskilda satsning på utsatta områden.

– Vi måste även satsa på verksamhet som inte är lagstiftad. Fixar vi inte det här får vi andra problem som är besvärligare. Barn och ungdomars utsatthet kostar också, det kostar redan i dag i Nyköping, säger Urban Granström.