Nu är den första reservantagningen till gymnasiet inför läsåret 2018/19 färdig. Den som har stått i reservkö kan logga in på gymnasiewebben via Nyköpings kommuns hemsida för att få besked på sin ansökan. Reservantagningen fortsätter till och med den 14 september.