När Svenskt näringsliv presenterade sin ranking av företagsklimatet för drygt en vecka sedan visade det sig att Nyköping tappat två placeringar sedan förra året och placerat sig på plats 191 av 290. Och i Sömland har Nyköping nu en bottenplacering tillsammans med Flen.

Företagarnas eget recept för att förbättra företagsklimatet i Nyköping är först och främst ökad förståelse för företagens villkor. Hela 57 procent av företagen som svarat på enkäten om företagsklimatet anser det.

Enligt Björn Lindgren, regionchef på Svenskt näringsliv, finns det flera saker som kommunen kan göra för att företagen ska uppleva att de bemöts med större förståelse.

Han tycker bland annat att Nyköpings kommun borde snegla mer på Rättvik. Där arbetar de kommunen med att ge råd och vägledning, i stället för att "hota med vite".

– Många företagare i landet blir rädda när en kommunal tjänsteman kommer för att göra en inspektion. I Rättvik har man lyckats vända på detta, så att många företagare tänker att "äntligen kommer kommunen och hjälper mig", säger han.

Enligt Björn Lindgren är utgångspunkten i "Rättviksmodellen" att företagen vill göra rätt, och att kommunen genom råd och vägledning kan hjälpa dem att göra just det.

– Förutom att modellen gillas av företagen visar forskning från OECD att modellen är effektiv. Vill man till exempel skydda miljön, så är vägledning och råd till företagen den bästa vägen. Inte hot.

Maria Karlsson, näringslivschef på kommunen, delar bilden att företagsklimatet kan förbättras genom ökad förståelse från kommunens sida.

– Vi gör redan en hel del som syftar till att företagens ska känna att vi har förståelse för deras villkor, men vi vill bli ännu bättre, säger hon.

Ett av de nuvarande arbetssätten som Maria Karlsson lyfter fram är "dukat bord", där företagare får möta tjänstemän från olika delar av kommunen. Syftet med "dukat bord" är att tjänstemännen just ska ge företagaren råd och vägledning.