För nästan ett år sedan kartlade SN Nyköpings alla förskolor - inklusive friskolorna. Då visade det sig att på många håll var förskolor nära eller redan fulla och utbildningschefen för den kommunala förskola Linda Uller önskade sig fler förskolor i princip varje stadsdel.

I februari släppte dessutom kommunen en rapport som tjänstemän hade jobbat fram, "I januari 2018 var i stort sett samtliga förskolor i Nyköpings centralort fullbelagda. Överinskrivningen var som störst i nordöstra Nyköping (Brandkärr-Ekensberg) och på Arnö.

Lokalstrateg Peter Wirström konstaterar att det behövs permanenta lösningar i de flesta stadsdelar eftersom Nyköping växer.

– Behovet av förskoleplatser ökar från år till år. Vi ser fram emot kommande projekt, säger han.

Den största skillnaden mot i våras, när rapporten släpptes, är att Högbrunns förskola nu har byggts ut.

Wirström berättar att det i mitten av augusti fanns en överinskrivning på Fjärilens förskola i Brandkärr på 26 barn. Överinskrivning uppstår när målet på 10 kvadratmeter yta per barn överskrids.

– Det säger inget om lokalen är bra utan berättar vad barnet har tillgång till, säger han och förtydligar att någon pedagogisk hänsyn inte finns med i dessa beräkningar. Fjärilens förskola har som exempel tillgång till en förskolebuss på 20 platser som minskar antalet barn per kvadratmeter, den finns inte med i statistiken.

Arnö, som i februari pekades ut som överinskrivet, hade i mitten av augusti 23 platser kvar.

– Men ettåringsgruppen kommer att växa på under hösten, säger han och förklarar att antal lediga platser är som störst under den här perioden eftersom fem-sexåringarna precis börjat skolan.