Rosvallas två femmannaplaner på naturgräs har släppts till föreningarna för de yngre åldrarna. Därför kan fotbollsföreningarna boka träningstid på konstgräsplanerna på Bryngelstorpsskolan, Rosenkällaskolan och Långsätter skola under kommande veckor.

Planerna kan bokas på kvällstid, efter att fritidsverksamheten har stängt för dagen. Föreningarna får själva boka tid via lokalbokningen.

En del obokade tider kommer att sparas för spontanidrott. Information om vilka träningar det gäller finns hos de enskilda föreningarna, enligt kommunens hemsida.